Học sinh, học viên, sinh viên Đà Nẵng nghỉ học hết tháng 2-2020 để phòng, chống Covid-19

.

ĐNO - Tối 14-2, Sở GD-ĐT có Thông báo số 345, gửi phòng GD-ĐT các quận, huyện, các trường, trung tâm trực thuộc sở, các trường đại học ngoài công lập về việc tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2-2020 để phòng, chống Covid-19.

Văn bản thông báo của Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2-2020 để phòng, chống dịch Covid-19.
Văn bản thông báo của Sở GD-ĐT cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2-2020 để phòng, chống Covid-19.

Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT liên quan đến việc phòng dịch; giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học…

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.