Sở GD-ĐT tuyển dụng 118 giáo viên năm học 2020-2021

.

Sở GD-ĐT vừa có thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021. Số lượng tuyển dụng 118 giáo viên (GV - gồm giáo viên mầm non, tiểu học và THPT) cho các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc sở, các cơ sở giáo dục chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật (Trường Chuyên biệt Tương Lai và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng).

Cụ thể, trường THPT tuyển 91 giáo viên gồm các môn: Toán: 13 GV, Vật lý: 8 GV, Hóa học: 7 GV, Ngữ văn: 12 GV, Sinh học: 6 GV, Lịch sử: 4 GV, Địa lý: 6 GV, Thể dục: 6 GV, Tin học: 4 GV, Công nghệ (công nghiệp): 3 GV, Tiếng Anh: 13 GV, Tiếng Pháp: 1 GV, Giáo dục công dân và Giáo dục quốc phòng, mỗi môn 4 GV. Trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển dụng 17 GV ở các môn, Toán: 2 GV, Vật lý: 1 GV, Hóa học: 2 GV, Ngữ văn: 1 GV, Sinh học: 3 GV, Lịch sử: 4 GV, Địa lý: 2 GV và Tin học: 2 GV. Cơ sở giáo dục chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật: ở bậc mầm non: 4 GV và tiểu học: 6 GV.

Theo Sở GD-ĐT, người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện nội dung và hình thức thi qua 2 vòng. Ở vòng 1: thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy gồm 3 phần: Kiến thức, Ngoại ngữ và Tin học; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi là thực hành soạn, giảng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.