Tiếp nhận không quá 10% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021 đối với giáo viên THPT ngoài thành phố

.

Sở GD-ĐT vừa có thông báo về việc tiếp nhận giáo viên THPT ngoài thành phố năm 2020. Theo đó, số lượng tiếp nhận không quá 10% trong tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021 tại Sở GD-ĐT và tổ chức tiếp nhận tập trung 1 lần/năm trước khi vào năm học mới.

Về điều kiện tiếp nhận, ứng viên phải có thời gian công tác ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm tại nơi chuyển đến ít nhất từ 5 năm trở lên đối với nam, 3 năm trở lên đối với nữ; có đủ sức khỏe để bảo đảm nhận nhiệm vụ, tuổi đời không quá 50 đối với nam, 45 đối với nữ. Trường hợp vượt tuổi phải được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý nhưng tối thiểu phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 5 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ứng viên có chồng (hoặc vợ), cha, mẹ ruột chồng (hoặc vợ) đang làm việc, sinh sống tại thành phố Đà Nẵng (có hộ khẩu thường trú trên 12 tháng). Bản thân là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; là con ruột liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; là người có chồng (vợ) công tác trong lực lượng vũ trang, đang đóng quân dài hạn, liên tục tại biên giới miền núi, hải đảo (có thời gian 12 tháng trở lên...).

Không tiếp nhận các trường hợp đang thi hành kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.