Trước 15-5, các trường báo cáo kết quả lựa chọn SGK Tiếng Anh lớp 1

.

Sáng 12-5, Sở GD-ĐT thành phố phối hợp với các nhà xuất bản sách tổ chức giới thiệu 7 bộ sách giáo khoa (SGK) Tiếng Anh lớp 1 được Bộ GD-ĐT phê duyệt theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho hơn 350 cán bộ quản lý, giáo viên Tiếng Anh của 101 trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Buổi giới thiệu tập trung trao đổi, làm rõ những điểm khác biệt, đổi mới trong từng cuốn SGK Tiếng Anh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn SGK Tiếng Anh lớp 1 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Sở GD-ĐT thành phố cho biết, theo kế hoạch, trước ngày 15-5, các trường tiểu học sẽ báo cáo kết quả lựa chọn SGK Tiếng Anh lớp 1 về sở, qua đó sở tiến hành tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ GD-ĐT trước ngày 20-5.

Từ tháng 7 đến tháng 8-2020, các đơn vị được chọn SGK sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng SGK cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên Tiếng Anh dạy lớp 1 năm học 2020-2021 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.