Công khai các khoản thu năm học 2020-2021

.

Sở GD-ĐT thành phố vừa có công văn gửi các phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên về việc thực hiện và công khai các khoản thu, giá dịch vụ năm học 2020-2021.

Theo đó, đối với thu học phí năm học 2020-2021: Từ tháng 9 đến tháng 12-2020, hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 (theo mức thu tại Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND) đối với trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT công lập; trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và học sinh THCS, THPT của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ tháng 1 đến tháng 5-2021: Mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập theo Nghị quyết số 304/2020/NQ-HĐND ngày 8-7-2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng. Cụ thể: Vùng 1, các cơ sở giáo dục ở các quận: Hải Châu, Thanh Khê (mầm non: 95.000 đồng/tháng, THCS: 60.000 đồng/tháng, THPT: 70.000 đồng/tháng).

Vùng 2, các cơ sở giáo dục ở các quận: Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ (mầm non: 70.000 đồng/tháng, THCS: 60.000 đồng/tháng, THPT: 60.000 đồng/tháng). Vùng 3, các cơ sở giáo dục ở quận Ngũ Hành Sơn (mầm non: 50.000 đồng/tháng, THCS: 45.000 đồng/tháng, THPT: 45.000 đồng/tháng). Vùng 4, các cơ sở giáo dục ở huyện Hòa Vang (không bao gồm các xã thuộc Vùng 5; mầm non: 35.000 đồng/tháng, THCS: 30.000 đồng/tháng, THPT: 30.000 đồng/tháng). Vùng 5, các cơ sở giáo dục ở các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên (15.000 đồng đối với mỗi cấp học/tháng).

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.