Dòng họ học tập tiêu biểu

.

Tộc Trần Đình ở khu vực Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang có nhiều cách làm đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện Quyết định 281-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Dòng họ học tập, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Quy ước của Hội đồng Gia tộc tộc Trần Đình Yến Nê, con cháu từ 18 tuổi trở lên, đã lập gia đình, bất kỳ đang cư trú ở đâu, hằng năm, đều có trách nhiệm đóng góp quỹ khuyến học của tộc để hỗ trợ con cháu đang đi học có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng con cháu học giỏi. Với tinh thần thế hệ trước lo cho thế hệ sau, việc xây dựng Quỹ khuyến học được con cháu trong tộc đồng tình hưởng ứng. Mỗi năm, toàn tộc đóng góp Quỹ khuyến học hơn 40 triệu đồng.

Tiêu biểu như ông Trần Đình Dũng, hiện trú xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) hằng năm tự nguyện ủng hộ Quỹ khuyến học của tộc 4 triệu đồng. Hay như ông Trần Đình Tầng dù đã 98 tuổi vẫn nhiệt tình đóng góp kinh phí khen thưởng học sinh giỏi và tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài của tộc. Đặc biệt, Giáo sư Trần Đình Hà, hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội, mỗi năm ủng hộ Quỹ khuyến học của tộc 10 triệu đồng...

Mặt khác, con cháu tộc Trần Đình Yến Nê dù đang sinh sống ở đâu, thi đỗ đại học đều được thưởng 300.000 đồng, tốt nghiệp thạc sĩ được thưởng 1 triệu đồng, tốt nghiệp tiến sĩ được thưởng 3 triệu đồng, đạt danh hiệu phó giáo sư và giáo sư được tôn vinh trước toàn tộc. Sau mỗi năm học, Hội đồng gia tộc phối hợp với chi hội khuyến học của tộc tổ chức lễ báo công trước anh linh tổ tiên và tuyên dương khen thưởng con cháu học giỏi một cách long trọng tại nhà thờ tộc. “Bình quân mỗi năm có từ 120 - 140 em được khen thưởng và 7 em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ dài hạn, với tổng kinh phí khoảng 35 đến 40 triệu đồng”, ông Trần Đình Huy, Chủ tịch Hội đồng gia tộc tộc Trần Đình Yến Nê chia sẻ.

Năm 2016, lãnh đạo xã Hòa Tiến chọn tộc Trần Đình Yên Nê thí điểm thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” theo Quyết định 281-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, Hội đồng gia tộc tộc Trần Đình Yên Nê tăng cường củng cố chi hội khuyến học của tộc, vận động mỗi gia đình có ít nhất 1 hội viên khuyến học và thành lập phân hội khuyến học ở từng chi phái trong tộc; bổ sung vào Quy ước của tộc những quy định về xây dựng Gia đình học tập và Dòng họ học tập, trong đó nhấn mạnh: “Từng gia đình trong dòng họ phải có bổn phận tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời” và quán triệt cho toàn thể con cháu nắm vững những quy định này.   

Đến nay, Chi hội khuyến học tộc Trần Đình Yến Nê có hơn 400 hội viên với nhiều hoạt động khuyến học khuyến tài, đem lại hiệu quả thiết thực. Hằng năm, chi hội thống nhất mức thưởng ở từng bậc học, đồng thời vận động những con cháu khá giả đỡ đầu cho con cháu đang đi học có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động khuyến học khuyến tài của tộc Trần Đình Yến Nê tạo ra động lực to lớn, động viên con cháu thi đua vượt khó học giỏi, qua đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên của tộc đạt học lực khá, giỏi hằng năm gần 89%. Toàn tộc hiện có 3 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 33 thạc sĩ và gần 250 kỹ sư, cử nhân và sinh viên đại học.

Dẫu làm việc, sinh sống ở nhiều nơi, con cháu tộc Trần Đình Yến Nê vẫn luôn ghi nhớ chiếc nôi khuyến học của tộc họ và nối tiếp nhau chăm lo khuyến học khuyến tài. Mới đây, tộc Trần Đình Yến Nê được Hội Khuyến học thành phố bình chọn là dòng họ thực hiện tốt Quyết định 281-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập tiêu biểu”.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Hữu Xạ khẳng định: “Với những cách làm hay và nhiều thành quả xuất sắc, tộc Trần Đình Yến Nê đã trở thành đơn vị lá cờ đầu về xây dựng mô hình Dòng họ học tập và được chọn đi dự Đại hội Thi đua Khuyến học toàn quốc năm 2020”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.