Đại học Đà Nẵng cho sinh viên học trực tuyến từ 22-2

.

ĐNO - Đại học Đà Nẵng vừa có công văn về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021, trong đó triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến cho sinh viên từ ngày 22-2.

Theo đó, tất cả sinh viên bắt đầu học trực tuyến từ ngày 22-2 cho đến khi có thông báo mới của Đại học Đà Nẵng. Cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động thuộc khối hành chính trong toàn Đại học Đà Nẵng làm việc theo lịch đã quy định, bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công sở; đồng thời, tăng cường triển khai các hình thức hội nghị, họp trực tuyến phù hợp và bảo đảm hiệu quả công việc.

Đại học Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo hướng dẫn của UBND thành phố tại Công văn số 840/UBND-STTT và các hình thức khai báo y tế của Sở Y tế trước khi quay lại học tập trung để phục vụ công tác quản lý thông tin và phòng, chống dịch.

Cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum và và các chỉ đạo khác có liên quan khác của Đại học Đà Nẵng.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.