Gần 9.000 trường tiểu học tổ chức cho học sinh học qua truyền hình

.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính đến ngày 20-9, cấp tiểu học có 25 tỉnh, thành phố chưa tổ chức dạy học trực tiếp.

Cả nước có 7.478 cơ sở giáo dục cấp tiểu học đã tổ chức dạy trực tiếp; 5.047 trường dạy trực tuyến; 8.967 trường tổ chức cho học sinh học qua truyền hình. Cấp trung học có 23 tỉnh, thành phố chưa tổ chức dạy học trực tiếp; 40 tỉnh đã dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến; một số địa phương kết hợp cả 2 hình thức này.

Trong đó, cấp THCS có 5.873 trong tổng số 9.763 trường (bao gồm trường có nhiều cấp học và cấp học cao nhất là THCS) đã tổ chức dạy học trực tiếp (chiếm 60,16%); 4.509 trường dạy học trực tuyến (chiếm 46,18%); 571 trường dạy học qua truyền hình (chiếm 10,37%); 466 trường chưa tổ chức triển khai dạy học. Cấp THPT có 1.207 trên tổng số 2.876 trường tổ chức dạy học trực tiếp (chiếm 41,97%); 1.639 trường dạy học trực tuyến (chiếm 56,99%); 102 trường dạy học qua truyền hình (9,27%); 48 trường chưa triển khai tổ chức dạy học.

Dự kiến trong tháng 10-2021, Bộ GD&ĐT sẽ có hệ thống bài dạy trên truyền hình phục vụ việc học tập của học sinh các lớp 1, 2, 6 trên cả nước.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích