Trường Sky-line đạt chứng nhận "Trường học điển hình Microsoft"

.

Microsoft Việt Nam vừa công bố 3 trường đạt chứng nhận “Trường học điển hình Microsoft” (Microsoft Showcase School) năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến, trong đó có Trường Tiểu học - THCS - THPT Sky-Line Đà Nẵng. “Trường học điển hình Microsoft” được trao cho các trường học tiêu biểu trong việc thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao kết quả học tập và giảng dạy.

Để được công nhận danh hiệu này, các trường phải đáp ứng 6 tiêu chí: cam kết chuyển đổi số, xây dựng văn hóa học và phát triển, cá nhân hóa việc học cho mọi đối tượng, trang bị cho học sinh những kỹ năng sẵn sàng cho tương lai, các quyết định được dựa trên dữ liệu, đạt hiệu quả tích cực từ việc ứng dụng các giải pháp của Microsoft.

M.LÊ

;
;
.
.
.
.
.