Chuẩn bị điều kiện dạy và học trực tiếp

.

ĐNO - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cán bộ, giáo viên tiêm 1 mũi vắc-xin đạt 90,83%.

Trong đó, bậc mầm non đạt 88,86%; bậc tiểu học 93,01%; bậc THCS 91,1%, bậc THPT và đơn vị thuộc sở đạt 91,77%. Tỷ lệ chưa được tiêm phần lớn là các giáo viên do cơ địa hoặc do bị kẹt ở các địa phương khác, chưa thể trở về Đà Nẵng.

Tỷ lệ cán bộ, giáo viên tiêm 2 mũi vắc-xin đạt 38,92%. Trong đó, bậc mầm non đạt 58,85%; bậc tiểu học 40,15%; bậc THCS 1,33%, bậc THPT và đơn vị thuộc sở đạt 22,77%.

Tính đến ngày 7-10, tổng số giáo viên, học sinh, người hỗ trợ (đi cùng) trở về thành phố là 12.664 người (trong đó, 822 giáo viên, 6.030 học sinh, 5.812 người hỗ trợ). Như vậy, số lượng người trở về đợt 1 đạt 75% so với dự kiến.

Theo Sở GD&ĐT, tiêm vắc-xin cho cán bộ, giáo viên và cho phép giáo viên, học sinh trở về thành phố nhằm chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để học sinh đi học trở lại sau khi Covid-19 được kiểm soát. Đến nay, phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp vẫn đang được cân nhắc cẩn trọng. Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để đưa ra phương án tối ưu, trình UBND thành phố phê duyệt.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.