Đà Nẵng phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023

.

ĐNO - UBND thành phố vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố từ năm học 2022-2023.

Theo đó, thành phố chọn 5 đầu sách thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Công nghệ; chọn 2 đầu sách thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Mỹ thuật và Hoạt động trải nghiệm; chọn 3 đầu sách thuộc bộ sách Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh gồm Đạo đức, Giáo dục thể chất và Tin học.

Riêng sách Tiếng Anh, lựa chọn sách Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách i-Learn Smart Start của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và English Discovery của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.