Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10

.

ĐNO - UBND thành phố vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố từ năm học 2022-2023.

Phụ huynh chọn SGK cho con trong năm học mới 2022-2023. Ảnh: NGỌC HÀ
Phụ huynh chọn sách giáo khoa cho con trong năm học mới 2022-2023. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo danh mục phê duyệt, có 14 SGK lớp 7 được lựa chọn, gồm: 3 sách tiếng Anh; sách Ngữ văn tập 1, tập 2; sách Toán tập 1, tập 2; 1 sách Khoa học tự nhiên; 1 sách Lịch sử và Địa lý; 1 sách Giáo dục công dân; 1 sách Âm nhạc; 1 sách Mỹ thuật; 1 sách Tin học; 1 sách Công nghệ; 1 sách Giáo dục thể chất; 1 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Trong đó, đối với môn tiếng Anh lớp 7, có 3 bộ sách được lựa chọn gồm: Global Success thuộc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam; i-Learn Smart World của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và THiNK của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Với lớp 10, danh mục có 19 SGK được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Các môn gồm: Văn, Toán, tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các sách được lựa chọn hầu hết thuộc bộ sách Kết nối Tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam, một số ít thuộc bộ sách Cánh Diều của Đại học Sư phạm.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.