.

Triển khai hệ thống truyền hình cáp SCTV tại Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý về việc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng phối hợp với Công ty Truyền hình Cáp SaigonTourist (SCTV) triển khai xây dựng hệ thống truyền hình cáp tại thành phố Đà Nẵng.

Việc triển khai xây dựng hệ thống truyền hình cáp phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy định trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình và viễn thông; đồng thời thực hiện đúng các quy định về ngầm hóa cáp viễn thông của UBND thành phố Đà Nẵng.

DÂN HÙNG

 

;
.
.
.
.
.