.

Bảo tồn nghệ thuật tuồng Quảng Nam - Đà Nẵng

.

Sáng 23-8, Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học về di sản văn hóa phi vật thể “Tuồng Quảng Nam-Đà Nẵng”. Qua buổi tọa đàm, Trung tâm Quản lý di sản văn hóa thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Tuồng Quảng Nam-Đà Nẵng” để trình Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu tuồng cho rằng, suốt trong hàng trăm năm trước, tuồng là món ăn tinh thần quan trọng trong đời sống người dân Quảng Nam-Đà Nẵng. Đến nay, nghệ thuật tuồng vẫn có sức sống âm ỉ tại các vùng nông thôn của hai vùng đất này. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật này đang gặp nhiều khó khăn trong đào tạo đội ngũ kế cận và cả đào tạo người xem.

Do đó, những người tâm huyết với tuồng đều mong muốn loại hình nghệ thuật này sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó, công tác lưu giữ, bảo tồn cũng sẽ được quan tâm hơn và sức lan tỏa của tuồng trong quần chúng nhân dân sẽ mạnh mẽ hơn.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.