.

Tập huấn về quyền tác giả âm nhạc cho hơn 100 cơ sở kinh doanh, dịch vụ

.

Sáng 11-4, UBND quận Hải Châu phối hợp với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam - chi nhánh phía Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan đến bản quyền tác giả âm nhạc đến cán bộ văn hóa - thể thao quận và đại diện hơn 100 doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận.

Hội nghị tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả như Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 2009; một số nghị định, quyết định của Chính phủ về tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả âm nhạc theo quy định.

Được biết, Luật Sở hữu trí tuệ ra đời từ năm 2005 nhưng tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra hầu hết trên các lĩnh vực với các hình thức và mức độ khác nhau, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc.

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.