Đề nghị công nhận hiện vật Đài thờ Đồng Dương 22.24 là bảo vật quốc gia

.

UBND thành phố vừa có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật “Đài thờ Đồng Dương 22.24” của Bảo tàng Điêu khắc Chăm. 

Đây là hiện vật độc bản, hình thức độc đáo, có giá trị đặc biệt tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại. Chất liệu của hiện vật bằng đá sa thạch, có niên đại vào cuối thế kỷ 9 - đầu thế kỷ 10; cao 197cm, dài 396cm, rộng 354cm.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.
.