Hình thành tuyến đường ẩm thực mì Quảng Hòa Nhơn

.

Ngày 27-10, UBND xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) tổ chức ra mắt tuyến đường ẩm thực mì Quảng Hòa Nhơn dọc tuyến quốc lộ 14B với chiều dài hơn 1km gồm 11 hộ kinh doanh mì Quảng. 

Theo đó, nhiều hộ kinh doanh mì Quảng có thâm niên cam kết chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cách phục vụ lịch sự, niềm nở, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.

Để tạo thương hiệu cho mì Quảng Hòa Nhơn, UBND xã Hòa Nhơn huy động Hợp tác xã Gà Nhơn Phát, các hộ dân sản xuất rau an toàn tại vùng rau sạch Thạch Nham Tây cung cấp nguyên phụ liệu, tạo liên kết chặt chẽ trong sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng nông sản.

PHƯƠNG TẤN

;
.
.
.
.
.
.