17 tỷ đồng tu bổ, phục hồi 5 đình làng xuống cấp

.

Ngày 2-11, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 17 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi 5 di tích đình, gồm: đình Thái Lai và Phước Thuận (xã Hòa Nhơn) và đình Quá Giáng (xã Hòa Phước),  huyện Hòa Vang; đình Xuân Dương, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu; đình Nam Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Các hạng mục chính của dự án, gồm: tu bổ, phục hồi phần máu, tường, cửa, nội thất của đình chính, nhà trù; tháo dỡ phần sân bê-tông hiện trạng và lát lại bằng gạch gốm; tu bổ bình phong, trụ biểu… UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý, điều hành dự án theo quy định. Dự án được thực hiện từ năm 2018-2020.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.