Các sự kiện văn hóa, giải trí tháng 11

.

Tại rạp Lê Độ (46 Trần Phú), từ ngày 5 đến 10-11, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức Liên hoan phim Ba Lan nhân kỷ niệm sự kiện 100 năm nước Cộng hòa Ba Lan giành lại độc lập. Tiếp đó, từ ngày 16-11, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh phối hợp với Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức Liên hoan phim Nhật Bản. Vé được phát miễn phí tại rạp Lê Độ.

Ngày 7-11 đến 22-12, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng Binh chủng Hóa học và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”. Từ ngày 11 đến 17-11, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với họa sĩ Nguyễn Đại Giang tổ chức triển lãm 22 tác phẩm với chủ đề: Nghệ thuật đảo ngược (“Upsidedownism”).

Từ 23 đến 30-11, Bảo tàng Mỹ thuật triển lãm chuyên đề “Mỹ thuật gốm sứ xưa qua các bộ sưu tập của các nhà sưu tập khu vực Nam miền Trung” và lễ tiếp nhận, tri ân những cá nhân, tập thể đã hiến tặng hiện vật.

Từ ngày 23-11-2018 đến ngày 31-3-2019, Bảo tàng Điêu khắc Chăm phối hợp với nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh trưng bày ảnh theo chủ đề “Kết nối đền tháp Champa Nam Trung Bộ”.

HÀ THU

;
.
.
.
.
.
.