Rà soát, đánh giá thực chất nếp sống văn hóa-văn minh đô thị

.

Ngày 22-11, phát biểu tại hội nghị đánh giá thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa- văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các ngành, địa phương, cơ sở trong việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện phong trào và đề án.

Trong điều kiện ban chỉ đạo phong trào và đề án cấp thành phố giải thể, giao trách nhiệm và quyền tự chủ cho các ngành, địa phương, phong trào vẫn kêu gọi được sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Ông Đặng Việt Dũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tiếp tục là đơn vị chủ công triển khai phong trào và đề án theo chiều sâu; trong đó khắc phục những bất cập, hạn chế về tiêu chí, tiêu chuẩn trong bình xét các danh hiệu văn hóa theo hướng bám sát thực tiễn, dễ nhớ, dễ làm; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trên toàn thành phố.

Trong triển khai phong trào và đề án, sở phải lồng ghép, kết hợp với tất cả đề án khác để đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân, khu phố cùng tham gia. Ông Đặng Việt Dũng cũng lưu ý rà soát, đánh giá lại các phong trào của các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, có thể gộp thành phong trào chung để tránh chồng chéo, tập trung sức lực cho phong trào, không để người dân “mệt mỏi” vì quá nhiều phong trào.

Theo báo cáo của Sở VH&TT, so với năm 2016 và 2017, các danh hiệu văn hóa được cải thiện về lượng và chất. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 80,3% (tăng 1,5% so với năm 2016); danh hiệu Tổ dân phố, thôn văn hóa, đạt 77,9% (tăng 2,7% so với năm 2016); phường đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 73,3% (tăng 6,6% so với năm 2016); cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 90,5%. Ngoài ra, các mô hình Tuyến đường văn minh đô thị, Tổ dân phố không rác, Chợ văn minh thương mại... tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định công nhận 45 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục, giai đoạn 2012-2016 và 2013-2017; 12 tuyến đường đạt chuẩn mô hình Tuyến đường văn minh đô thị và 1 chợ đạt chuẩn Chợ văn minh thương mại 5 năm liên tục, giai đoạn 2013-2017.

NGỌC HÀ
 

;
.
.
.
.
.
.