Bảo tồn, phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống trên địa bàn

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc triển khai Thông báo số 509-TB/TU. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách liên quan đến công tác bảo tồn, phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống trên địa bàn; nghiên cứu xây dựng, triển khai Đề án phát triển Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh theo hướng bền vững, là điểm đến tham quan, du lịch đặc sắc của thành phố.

Trong đó, triển khai lộ trình tự chủ một phần, tiến tới tự chủ hoàn toàn đối với Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, nghiên cứu phương án xã hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Tuồng bảo đảm quy định, báo cáo UBND thành phố trong quý 3-2019. Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường giới thiệu, quảng bá các loại hình nghệ thuật tuồng truyền thống của thành phố, chỉ đạo Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh nghiên cứu xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô, chuyên nghiệp, kết hợp truyền thống và hiện đại để hình thành sản phẩm du lịch đặc sắc, lâu dài, đáp ứng các nhu cầu, điều kiện thưởng thức của người dân và du khách.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan nghiên cứu đề án quảng bá các chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng trên địa bàn thành phố; hỗ trợ đầu tư các quầy bán hàng lưu niệm tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành để đưa du khách đến tham quan, tham gia các buổi biểu diễn tại nhà hát, hoàn thành báo cáo UBND thành phố trước 10-7.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu có phương án bố trí vị trí dừng, đỗ xe hợp lý, tạo điều kiện phục vụ khách du lịch đến Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Sở Nội vụ giải quyết việc tiếp nhận học viên được cử đi đào tạo theo Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL về công tác tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh sau khi tốt nghiệp, đề xuất phương án hợp nhất các đơn vị nghệ thuật tuồng truyền thống công lập trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Theo danang.gov.vn
 

;
;
.
.
.
.
.