Giữ nguyên hiện trạng, không san gạt Khu di tích đồi Trung Sơn

.

Ngày 1-10, Sở Xây dựng cho biết UBND thành phố vừa thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, theo hướng giữ lại chỉnh trang, không san gạt đồi hiện trạng; thống nhất Công ty CP Trung Nam tài trợ kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch.

Công ty CP Trung Nam tài trợ kinh phí với mục đích chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng cư dân giữ gìn, nâng cao giá trị di tích lịch sử địa phương và cảnh quan khu vực.

Được biết, Khu di tích đồi Trung Sơn được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 8499/QĐ-UBND ngày 12-12-2016 với quy mô 12ha; trong đó, xác định nhiệm vụ san gạt đồi Trung Sơn ở cao trình 2,5 - 3m ngang với các dự án tại khu vực; sắp xếp lại các công trình thiết chế văn hóa như đình làng, am miếu, nhà bia di tích, bố trí cây xanh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, người dân địa phương không đồng thuận với nội dung quy hoạch và UBND thành phố chưa duyệt chủ trương đầu tư. Mặt khác, Sở Văn hóa và Thể thao cũng có văn bản đề nghị giữ nguyên hiện trạng để lập hồ sơ xếp hạng di tích.  Từ cơ sở trên, Sở Xây dựng trình UBND thành phố đề xuất lập điều chỉnh quy hoạch Khu di tích đồi Trung Sơn.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.