Công nhận Nhà trưng bày Hoàng Sa là điểm du lịch

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định công nhận Nhà trưng bày Hoàng Sa - Đà Nẵng (đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) là điểm du lịch.

Theo đó, UBND huyện Hoàng Sa, Nhà trưng bày Hoàng Sa có trách nhiệm quản lý, khai thác các dịch vụ, tu bổ và nâng cấp, bảo vệ cảnh quan môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan du lịch tại điểm du lịch; đặc biệt lưu ý việc kịp thời phát hiện, thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan an ninh các hoạt động trái mục đích, lịch trình hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác để phối hợp giải quyết.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Sơn Trà có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng của quận chủ trì, phối hợp hỗ trợ Nhà trưng bày Hoàng Sa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan du lịch, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông trong các đợt cao điểm.

Các sở, ngành liên quan: Du lịch, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Công an thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý điểm du lịch đã được công nhận để bảo đảm việc bảo vệ, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan.

THU HÀ
 

;
;
.
.
.
.
.