Văn nghệ sĩ đồng hành với các chủ trương lớn của thành phố

.

Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố (gọi tắt là Liên hiệp Hội) vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019.

Trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật của Liên hiệp Hội năm 2019.
Trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật của Liên hiệp Hội năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Liên hiệp Hội hoạt động văn học - nghệ thuật gắn với các chương trình lớn của thành phố như: Xây dựng nông thôn mới, chương trình “Thành phố 4 an”… Công tác hỗ trợ sáng tác, quảng bá tác phẩm được đẩy mạnh thông qua tổ chức các trại sáng tác; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; tọa đàm, hội thảo; dựng kịch, hỗ trợ xuất bản thơ…

Năm 2020, Liên hiệp Hội tập trung 13 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới”; chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ 9 Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học - nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, đồng hành với các chủ trương lớn của thành phố…

Dịp này, Liên hiệp Hội trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật của Liên hiệp Hội cho 6 tác phẩm âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn nghệ dân gian tiêu biểu trong năm 2019 theo đề xuất của các Hội chuyên ngành; trao Bằng khen của Liên hiệp Hội cho 9 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học - nghệ thuật cho 28 nghệ sĩ.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ
 

;
;
.
.
.
.
.