Độc đáo những chiếc vạc đồng tinh xảo thời chúa Nguyễn

.

Cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) hiện còn lưu giữ 11 chiếc vạc đồng được đúc từ thời chúa Nguyễn trong khoảng thời gian từ năm 1631-1684.

Chiếc vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế) được đúc năm 1662 dưới thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, là Bảo vật Quốc gia năm 2015. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Chiếc vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế) được đúc năm 1662 dưới thời Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần, là Bảo vật Quốc gia năm 2015. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1659 thời chúa Nguyễn Phúc Tần. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1659 thời chúa Nguyễn Phúc Tần. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hoa văn được chạm tinh xảo trên thân vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Hoa văn được chạm tinh xảo trên thân vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1659 thời chúa Nguyễn Phúc Tần.(Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1659 thời chúa Nguyễn Phúc Tần.(Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1631 thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, có hình chiếc nồi lớn hiện đặt tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vạc đồng được đúc năm 1631 thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, có hình chiếc nồi lớn hiện đặt tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cặp vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế) có bốn quai, xoắn hình dây thừng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cặp vạc đồng đặt tại sân điện Cần Chánh (Đại nội Huế) có bốn quai, xoắn hình dây thừng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

 Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.