Đề nghị công nhận tượng Thần Ganesha và tượng Gajasimha là bảo vật quốc gia

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia cho hiện vật tượng Thần Ganesha - vị thần biểu trưng cho trí tuệ, hạnh phúc và may mắn và tượng Gajasimha (Voi - Sư tử).

Hiện vật tượng Thần Ganesha được làm bằng chất liệu sa thạch, có niên đại thế kỷ VII-VIII, cao 95cm, dài 48cm, rộng 34cm. Hiện vật tượng Gajasimha (Voi - Sư tử), chất liệu sa thạch, niên đại thế kỷ XII, cao 215cm, dài 100cm, rộng 84cm. Cả hai hiện vật đều là hiện vật gốc độc bản, có hình thức độc đáo, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.                             

DÂN HÙNG

;
;
.
.
.
.
.