Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao

.

ĐNO - Sở Văn hóa và Thể thao vừa tổ chức hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huỳnh Văn Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: XUÂN DŨNG
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huỳnh Văn Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: XUÂN DŨNG

Năm 2020, ngành văn hóa và thể thao đã nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở quận, huyện từng bước được đầu tư, hoàn thiện và đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, tập luyện , giải trí của người dân. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng được tổ chức sâu rộng, với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp diễn biến của dịch bệnh. Bên cạnh đó, hoạt động thể dục thể thao thành tích cao và quần chúng tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, tăng dần quy mô, vị thế của thể thao Đà Nẵng tăng lên, nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước…

Trong năm 2021, ngành văn hóa và thể thao sẽ trình UBND thành phố ban hành phê duyệt đề án tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa hằng năm, từng bước nâng cao chất lượng văn hóa - nghệ thuật; tham mưu xây dựng và triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2021-2025; tiếp tục đầu tư, tôn tạo và phát huy các di tích, di sản; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể thao…

Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao đón nhận Cờ thi đua năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua; 4 đơn vị được công nhận đơn vị xuất sắc; 16 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.