Trưng bày các hiện vật được hiến tặng trong năm 2022

.

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vừa tổ chức tiếp nhận và trưng bày hiện vật hiến tặng năm 2022. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận gần 260 hiện vật hiến tặng, gồm: 240 tranh dân gian do nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa (Hà Nội) hiến tặng; 17 tác phẩm tranh do họa sĩ Vũ Trọng Thuấn (Việt kiều Pháp) hiến tặng; 2 hiện vật tranh dân gian do nghệ nhân Nam Chi (Hà Nội) hiến tặng.

Những hiện vật được hiến tặng trong dịp này do các họa sĩ, nhà sưu tập, nghệ nhân trân trọng gìn giữ trong nhiều năm qua. Đến nay, họ quyết định tặng lại cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, thể hiện sự tha thiết muốn đóng góp phong phú nguồn tư liệu, hiện vật của bảo tàng. Đây là hành động ý nghĩa, góp phần lan tỏa phong trào hiến tặng hiện vật, cũng như kêu gọi cộng đồng chung tay vào sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa - nghệ thuật của quê hương.

Chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam năm 2022, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chọn trưng bày giới thiệu đến công chúng 61 hiện vật được hiến tặng trong năm nay. Các hiện vật trưng bày có thể loại đa dạng, từ tranh dân gian, tranh đồng mạ vàng, đến những dụng cụ sử dụng trong mỹ thuật. Hoạt động trưng bày kéo dài đến hết 25-11.

X.D

;
;
.
.
.
.
.