.

​Tháng 1-2016: Có thể xảy ra 1-2 đợt rét đậm, rét hại

.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, trong tháng 1-2016 có khả năng xảy ra từ 4-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Các đợt không khí lạnh sẽ gây ra khoảng 1-2 đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và tập trung vào thời kỳ nửa cuối tháng. Tuy vậy thời gian ảnh hưởng của rét đậm, rét hại không kéo dài.

Cũng trong tháng 1, ở Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày mưa và tập trung trong khoảng giữa tháng.

Các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào phía Nam phổ biến ít mưa, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Do vậy tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

 Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình tháng 1 như sau: Phía Tây cao hơn khoảng từ 1,0 đến 1,5 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm, tại khu vực phía Đông cao hơn khoảng 0,5 đến 1,0 độ C.

Khu vực Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1,5 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với giá trị trung bình nhiều năm khoảng 1,0 đến 2,0 độ C.

Xu thế lượng mưa trong tháng ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn khoảng 40% đến 70% so với giá trị trung bình nhiều năm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ cao hơn khoảng 20% đến 40% so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lượng mưa tại khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm; khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thiếu hụt khoảng 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa trong tháng 1 phổ biến khoảng dưới 5 mm.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

;
.
.
.
.
.