.

Khai trương Sàn giao dịch thị trường công nghệ thành phố Đà Nẵng

.
(ĐNĐT) - Sáng 24-12, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần VNet khai trương “Sàn giao dịch Thị trường công nghệ thành phố Đà Nẵng” với tên miền www.techmartdanang.vn.
Mô tả ảnh.
Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác nhằm tăng cường chất lượng sàn giao dịch
Sàn giao dịch hoạt động sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong quá trình giao dịch, chuyển giao công nghệ, nhất là thúc đẩy quá trình thương mại hóa các sản phẩm khoa học giữa các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp.
 
Thông qua việc chia sẻ dữ liệu sẵn có của Vnet E-Market và của các địa phương khác, giúp cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng có khả năng tiếp cận, giao thương với các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.
 
Đồng thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, trao đổi thị trường công nghệ của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền thành phố.
 

Tin và ảnh: Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.