.
Bệnh viện Phụ sản - Nhi

Trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 66%

.

Ngày 24-10, Bệnh viện Phụ sản - Nhi thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ nâng cao dịch vụ sàng lọc sơ sinh (SLSS)” nhằm đánh giá quá trình thực hiện dự án, các kết quả đã đạt được và kế hoạch tiếp theo để nâng cao tỷ lệ cũng như chất lượng SLSS tại TP. Đà Nẵng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bệnh viện này là một trong hai bệnh viện tuyến thành phố tham gia dự án SLSS từ năm 2010 với kỹ thuật lấy máu gót chân. Tuy nhiên, thời gian qua, kết quả trẻ sơ sinh được sàng lọc chiếm tỷ lệ rất thấp.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi, năm 2011 và 2012, số trẻ sơ sinh được sàng lọc chỉ chiếm 5% và năm 2013 chiếm 15%, qua đó cho thấy còn một tỷ lệ lớn trẻ sơ sinh chưa được sàng lọc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dân số của thành phố… Với Dự án “Hỗ trợ nâng cao dịch vụ SLSS”, đơn vị SLSS của Bệnh viện Phụ sản - Nhi đã được thành lập. Riêng tháng 9-2014, số trẻ tham gia chương trình SLSS tại bệnh viện đạt hơn 66%...

TOÀN VÂN

;
.
.
.
.
.
.