.

Hơn 6,6 tỷ đồng kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 với kinh phí dự kiến trên 6,6 tỷ đồng. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi.

Được biết, dân số Đà Nẵng thời gian qua có dấu hiệu mất cân bằng giới tính, trên ngưỡng tự nhiên khi tỷ số giới tính giai đoạn 2011-2015 dao động từ 107-110 bé trai/100 bé gái. Điều này dẫn đến những hệ lụy về lâu dài như: nam giới khó lấy vợ, nạn buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục, trọng nam khinh nữ... Việc triển khai đề án trên nhằm giảm tốc độ gia tăng, bảo đảm cân bằng tỷ số giới tính, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng dân số và các vấn đề an sinh xã hội liên quan. Trong thời gian từ nay đến năm 2020, các địa phương, hội, đoàn thể có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng, xây dựng, thử nghiệm các mô hình, áp dụng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp hỗ trợ, sử dụng dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi...

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.