Phản hồi

Cấm ô-tô trên 16 chỗ đỗ trước Nhà hát Trưng Vương

.

Báo Đà Nẵng số ra ngày 11-12 đăng bài viết “Xe đậu, đỗ lộn xộn trước Nhà hát Trưng Vương” phản ánh tình trạng ô-tô trên 16 chỗ ngồi thường xuyên đậu, đỗ, đón, trả khách gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông, làm hư hỏng hạ tầng đô thị tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương. Sau khi bài viết này được đăng tải, UBND thành phố có Công văn số 9589/UBND-SGTVT yêu cầu UBND quận Hải Châu và các sở, ngành chức năng liên quan tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương và cả tuyến đường Phạm Phú Thứ.

Theo đó, đối với quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương, cấm đỗ xe đối với ô-tô khách trên 16 chỗ tại khu đất trước Nhà hát Trưng Vương (cho phép dừng xe để đón, trả khách); UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu thực hiện việc quản lý mặt bằng khu đất trước Nhà hát Trưng Vương, căn cứ chủ trương nêu trên để tổ chức triển khai lắp đặt các biển báo và quản lý, thực hiện theo quy định.

UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND phường Hải Châu 1 tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại khu quảng trường nói trên; chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định. UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án khai thác, sử dụng khu quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương (trong đó ưu tiên phục vụ các sự kiện tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương và tại khu đất nêu trên) báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trong tháng 12-2018.

UBND thành phố giao Sở Du lịch hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị lữ hành dừng, đỗ xe và đón, trả khách theo đúng quy định, tránh tình trạng gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại khu vực; giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp UBND quận Hải Châu tổng hợp các nội dung liên quan đến đề xuất làm bãi đỗ xe tạm khu đất số 84 Hùng Vương theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2553/VP-UBND ngày 20-9-2018; trong đó nghiên cứu cho phép ô-tô khách trên 16 chỗ được dừng, đỗ, đón, trả khách trong bãi đỗ xe tạm 84 Hùng Vương; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Đối với khu vực đường Phạm Phú Thứ, cấm ô-tô khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên đường này. UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu căn cứ chủ trương nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ, lưu thông không đúng quy định tại khu vực.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.