Sửa trụ tên đường bị nghiêng

Báo Đà Nẵng vừa nhận được Công văn số 587/QLCĐ-KTh của Công ty Quản lý cầu đường (Sở Giao thông vận tải) phản hồi thông tin “Trụ tên đường bị nghiêng” đăng số báo ra ngày 22-11-2018.

Theo nội dung công văn, sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Đà Nẵng, Công ty Quản lý cầu đường đã kiểm tra, tiến hành sửa chữa trụ tên đường tại ngã ba Đồng Trí 3 - Nguyễn Khắc Nhu (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và hoàn thành trong ngày 23-11.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.