Thông báo lịch tiếp công dân

.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Văn phòng HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu HĐND thành phố trong tháng 5 năm 2019 như sau:

1- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Hải Châu

- Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 24-5-2019.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu.

2- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà, huyện Hoàng Sa

- Thời gian: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 17-5-2019.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Sơn Trà, số 2 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

3- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn

- Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 ngày 24-5-2019.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Ngũ Hành Sơn, số 486 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

4- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Thanh Khê

- Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20-5-2019.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

5- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu

- Thời gian: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20-5-2019.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Liên Chiểu, số 91 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

6- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ

- Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 15-5-2019.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

7- Đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Hòa Vang

- Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 24-5-2019.
- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Hòa Vang, Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

;
;
.
.
.
.
.