Người dân đồng thuận chủ trương của thành phố

.

Sau số báo thứ bảy, phát hành ngày 6-7 ghi nhận một số ý kiến người dân thành phố đồng thuận về một số chủ trương, quyết sách của thành phố trong thời gian qua,  Báo Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận các ý kiến của người dân về những vấn đề này.

Ông Lê Văn Hưng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn: Hài hòa lợi ích người dân và cộng đồng doanh nghiệp

Hiện nay, thành phố tập trung phát triển ở các lĩnh vực đều mang tính trọng tâm, trọng điểm chứ không còn dàn trải như trước đây. Quan trọng nhất là phải tạo sự bền vững và bảo đảm yếu tố môi trường cũng như hài hòa lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Quá trình phát triển quan tâm đến bảo đảm môi trường, phát triển các dự án có chất lượng là điều đáng trân quý. Cùng với đó, các vấn đề về an sinh xã hội vẫn được bảo đảm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Tôi cho rằng, việc thành phố quyết tâm mở lối xuống biển để trả biển cho người dân thể hiện sự mạnh dạn “sửa sai” của lãnh đạo thành phố hợp lòng dân, vì dân phục vụ. Điều này ngày càng cho thấy lãnh đạo thành phố quan tâm đến sự phát triển hài hòa các yếu tố về kinh tế và văn hóa, tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm lợi ích của người dân, vì cộng đồng chứ không phải ồ ạt. Điều đó sẽ làm cho người dân ngày càng tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương thành phố đang triển khai thực hiện, nó cũng phù hợp với đường lối lãnh đạo của Trung ương dành cho Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Tuyết, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ: Quan trọng là chất lượng tăng trưởng

Đầu năm 2019, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trong đó chú trọng phát triển thành phố theo hướng hiện đại, bền vững. Trước đây, thành phố tập trung đẩy nhanh, đẩy mạnh phát triển bằng cách cấp phép hàng loạt dự án, công trình, ban hành các chính sách thu hút đầu tư; từ đó dẫn đến các lỗ hổng, thiếu sót, sai phạm, gây nhiều hệ lụy xấu trong công tác điều hành, quản lý và phát triển thành phố.

Còn nay, nếu dự án, công trình nào ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của nhân dân, nhân dân có ý kiến phản biện chính xác, hợp lý và khoa học thì thành phố đều lắng nghe và rà soát lại.

Hướng phát triển hiện nay của thành phố chú trọng về nâng cao chất lượng tăng trưởng. Do đó, tôi ủng hộ chủ trương của thành phố là cần thận trọng trong việc cấp phép các dự án, ban hành chính sách thu hút đầu tư, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, cử tri, tránh lối phát triển “nóng”, nhanh vội mà bỏ qua yếu tố bền vững.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ (ghi)

;
;
.
.
.
.
.