Sửa dầm cửa thu nước

Báo Đà Nẵng vừa nhận Công văn số 536/QLCĐ-KTh của Công ty Quản lý cầu đường (Sở Giao thông vận tải) phản hồi thông tin “Vỉa hè sụt lún” (số báo ngày 10-10).

Công văn cho biết, Công ty Quản lý cầu đường đã kiểm tra vỉa hè bị sụt lún, dầm cửa thu nước bị bể, tạo hố sâu trên đường Ngô Thì Hiệu, đoạn gần giao với đường Hồ Hán Thương (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Dầm cửa thu này do Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải quản lý. Song, để bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Công ty Quản lý cầu đường đã sửa chữa, hoàn thành vào ngày 16-10.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.