Xử lý tình trạng rác tràn lòng đường

.

Báo Đà Nẵng số ra ngày 10-6-2021 đăng thông tin “Rác tràn lòng đường” phản ánh tình trạng rác tràn lòng đường tại tuyến đường chưa có tên từ đường Nguyễn Sinh Sắc dọc bờ kênh giáp với đường Nguyễn Xí (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Công văn số 1817/VP-ĐTĐT đề nghị UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý và trả lời nội dung phản ánh của Báo Đà Nẵng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.