Người dân Đà Nẵng không được giảm tiền điện khi thực hiện giãn cách xã hội?

.

Báo Đà Nẵng nhận được thắc mắc của bạn đọc rằng, theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31-7-2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được giảm tiền điện tháng 8 và tháng 9-2021 do ảnh hưởng của Covid-19 đợt 4. Vậy người dân Đà Nẵng có được hỗ trợ giảm tiền điện không?

“Khi tôi gọi điện hỏi bên Điện lực thì họ cho biết người dân Đà Nẵng không thuộc diện được giảm tiền điện. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng không chỉ áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà còn thực hiện ở mức cao hơn, với các quy định siết chặt hơn, vậy tại sao không được giảm tiền điện như các địa phương khác?”, bạn đọc thắc mắc.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xác nhận: Đúng là khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại thành phố Đà Nẵng không thuộc đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện theo như quy định trong đợt này.

Vị đại diện này lý giải, đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, căn cứ theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31-7-2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) và Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 6-8-2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của Covid-19 đợt 4, trong đó quy định: giảm tiền điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 30-7-2021 đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

“Thành phố Đà Nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội vào ngày 31-7-2021, do vậy khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện theo như quy định. UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 4928/UBND-SCT ngày 5-8-2021 gửi Bộ Công Thương đề nghị xem xét, nhưng hiện nay chưa được giải quyết”, vị đại diện này thông tin thêm.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.