Chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1-10

.

ĐNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng, dưới 12 tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng. Ảnh TẤN LỰC
Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng, dưới 12 tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng. Ảnh TẤN LỰC

Mục đích của chính sách mới nhằm hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; phát huy vai trò của chính sách BHTN là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHTN.

Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác, có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19; không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng.

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1-10-2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021.

Giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động

Nghị quyết cũng nêu giảm mức đóng quỹ BHTN cho người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 1-10-2021.

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng 12 tháng, kể từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022.

TOÀN VÂN

;
;
.
.
.
.
.