Bảo đảm các hộ dân ở xã Hòa Liên có nước sạch vào cuối tháng 8

.

Báo Đà Nẵng số ra ngày 28-7-2022 đăng bài viết “Hàng chục hộ dân Hưởng Phước, xã Hòa Liên chưa có nước sạch” phản ánh hàng chục hộ dân ở tổ 7, thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) hiện vẫn chưa có nước sạch để sử dụng. Nhiều năm qua, các hộ này dùng nước giếng máy khoan, nhưng 5 năm gần đây nước giếng bị nhiễm phèn và có mùi hôi.

Nhận được thông tin phản ánh của Báo Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND xã Hòa Liên, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Xí nghiệp Cấp nước Liên Chiểu, Công ty Xây lắp cấp nước Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại tổ 7, thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, thì thấy có 25 hộ chưa có nước sạch. Nguyên nhân do các hộ đến đây mua đất và xây dựng nhà ở đã không đăng ký nhu cầu dùng nước sạch với UBND xã Hòa Liên hay Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng mà chủ động đào giếng nước để sinh hoạt cho đến nay.

Trong công văn gửi Báo Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang cho biết, đường ống nhánh để cấp nước sạch tại khu vực tổ 7, thôn Hưởng Phước, đã được Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đưa vào kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước năm 2022, hồ sơ thiết kế dự toán đã phê duyệt, nhưng do công ty phải thực hiện công tác đấu thầu nên chưa thể triển khai thực hiện.

UBND huyện Hòa Vang thông tin thêm: Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với UBND các xã điều tra và báo cáo kết quả thu thập Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn. Phòng NN&PTNT cũng đã tham mưu UBND huyện báo cáo và đề xuất Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đầu tư các đường ống nhánh để cấp nước sạch cho nhân dân trên toàn địa bàn huyện, trong đó đề xuất đầu tư đường ống nhánh tại khu vực tổ 7, thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên. UBND huyện và Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã thống nhất triển khai thi công đường ống nhánh tại khu vực tổ 7, thôn Hưởng Phước trước, các thủ tục khác sẽ được xử lý song song và cố gắng hoàn thành vào cuối tháng 8-2022 để người dân có nước sạch.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.