Sửa chữa trụ biển báo

.

Báo Đà Nẵng nhận được công văn của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố phản hồi thông tin “Cần dựng lại biển báo”, đăng trên số báo ngày 27-12 phản ánh biển báo cấm dừng đỗ đối diện số nhà 918 đường Trần Cao Vân bị nghiêng khiến người dân phải dùng dây điện buộc cố định.

Công văn cho biết, sau khi nhận phản ánh từ Báo Đà Nẵng, Trung tâm đã kiểm tra hiện trường và thông báo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình khắc phục, lập lại biển báo cấm dừng đỗ vào ngày 28-12.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
;
.
.
.
.
.