.
Pháp luật & Công dân

Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 8-2015

LTS: Từ tháng 8-2015, nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Báo Đà Nẵng giới thiệu một số nội dung đáng chú ý.

1. Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Ngày 23-6-2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/201 /TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Theo đó:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm hoặc Số sản phẩm làm thêm.

Mức 150% hoặc 200% hoặc 300% theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.  

Ngoài nội dung trên, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH còn hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 8-8-2015 và các chế độ tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-3-2015.

2. Quy định mới về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

Ngày 5-6-2015, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư  21/2015/TT-BGTVT về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt.

Theo đó, quy định rõ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của nhân viên đường sắt làm việc theo ban; nhân viên đường sắt làm việc trên đoàn tàu.

Đồng thời, thông tư còn đề cập đến nghỉ hằng tuần, hằng năm, nghỉ lễ, Tết, nghỉ khác và các quy định khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-8-2015 và thay thế cho Thông tư  23/1998/TT-BGTVT.

3. Hướng dẫn xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ngày 26-6-2015, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

Theo đó, các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao quy định tại Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

- Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên (hạng IV) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 1-8-2015.

T.T.V

;
.
.
.
.
.