Xử lý tình trạng khai thác đất đồi trái phép ở xã Hòa Nhơn

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác định và xử lý nghiêm theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép trước đây tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ảnh hưởng đến cảnh quan tại các khu vực của địa phương này và báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo, các đơn vị, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép và các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép phải chịu trách nhiệm đóng góp kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường tại đây.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.