Xử lý hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện rà soát, bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng; phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện tăng cường các biện pháp truyền thông, hướng dẫn người dân khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang; sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định, rửa sạch tay nhằm góp phần bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống dịch và bảo vệ môi trường.

DÂN HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.