Nhiều quy định pháp luật thực thi từ 1-7

.

12 luật mới ban hành trong năm 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2020, sẽ tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội. Báo SGGP giới thiệu một số quy định pháp luật mới đáng lưu ý.

* Bổ sung thẩm quyền cho Chính phủ: Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 đã bổ sung một số thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng và các bộ trưởng. Trong đó, bên cạnh 11 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn theo luật hiện hành, luật mới bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn cho người đứng đầu Chính phủ quyết định phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng về quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Người đứng đầu Chính phủ cũng được giao thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh; quyết định thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được mở rộng thêm thẩm quyền cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, đình chỉ công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc.

* Thêm trường hợp được gia hạn nộp thuế: Theo Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế được rút ngắn chỉ còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế (hiện hành là 10 ngày làm việc).

Trường hợp cấp lại do bị mất, rách nát, cháy thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (hiện hành là 5 ngày làm việc). Ngược lại, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân có kỳ tính thuế theo năm được kéo dài hơn, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Cụ thể, đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế, thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Luật cũng bổ sung nhiều trường hợp được gia hạn nộp thuế, bao gồm bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng; bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho người nộp thuế trong trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do thảm họa, dịch bệnh. Chính phủ quyết định việc gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành nghề kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định.

* Công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức: Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

Luật này cũng đã loại bỏ nội dung “không giải quyết nghỉ hưu cho viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử”. Viên chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo vẫn có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng.

* Nâng trình độ chuẩn của nhà giáo: Một nội dung nổi bật được quy định tại Luật Giáo dục 2019 là nâng trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo. Cụ thể, giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Nhà giáo giảng dạy trình độ đại học phải có bằng thạc sĩ; nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ phải có bằng tiến sĩ.

* Cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định có 4 đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn, bao gồm: người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay; người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu; người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân; người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh. Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Theo Sggp.org.vn

;
;
.
.
.
.
.