Phát hiện 190 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2021

.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2021 của Sở Xây dựng, trong năm 2021, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 190 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (giảm 160% so với năm 2020). Cụ thể, có 122 công trình không phép, 40 công trình sai phép, 28 công trình có lỗi vi phạm khác và đã xử phạt hành chính 95 công trình.

Số vụ vi phạm trật tự xây dựng chủ yếu là xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp và đã được xử lý, yêu cầu tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng. Trong năm không xảy ra sự cố tai nạn tại công trình xây dựng. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và xử lý 416 hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư; tiếp nhận và xử lý 57 hồ sơ đề nghị tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các đơn vị; tiếp nhận và ban hành 653 văn bản xử lý kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng; chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với 306 công trình, trong đó, công trình cấp 1 là 1, cấp 2 là 108 công trình; cấp 10.454 giấy phép xây dựng, trong đó nhà ở riêng lẻ là 10.384 công trình, 70 dự án/công trình.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.