Đẩy mạnh chống buôn lậu trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa

.

Ngày 23-11, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Đà Nẵng (BCĐ 389 thành phố) ban hành kế hoạch về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa thành phố.

Theo đó, các đơn vị thành viên của BCĐ 389 thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án tổ chức lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa khu vực cửa khẩu, cảng biển, vùng biển, hoạt động kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa trên địa bàn nội địa của thành phố. Quá trình tổ chức triển khai phải bảo đảm chặt chẽ, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, không làm ảnh hưởng hoặc cản trở hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân; nghiêm cấm mọi hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Đồng thời, các thành viên thường xuyên trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn để kịp thời xử lý các vi phạm; thường xuyên cập nhật thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, doanh nghiệp.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.