THẾ GIỚI QUA ẢNH

Đường sắt hết thời

.

Phóng viên John Sanderson (Mỹ) đã đi từ thành thị cho tới nông thôn, từ dãy núi cao cho tới thị trấn nhỏ bé, từ miền đông sang miền tây nước Mỹ để chụp những tuyến đường sắt không có… tàu hỏa.

Một thanh sắt chắn ngang đường.
Một thanh sắt chắn ngang đường.
Phía trước đường sắt đã là tòa nhà.
Phía trước đường sắt đã là tòa nhà.
Cỏ cây mọc trên đường sắt.
Cỏ cây mọc trên đường sắt.
Trạm tiếp nhiên liệu đã ngừng hoạt động từ lâu.
Trạm tiếp nhiên liệu đã ngừng hoạt động từ lâu.

 Anh Thư (Theo BBC)

;
.
.
.
.
.