Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp

.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ phường An Hải Đông lần thứ XIV, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã khánh thành công trình sân khấu lắp ráp để tổ chức các sự kiện văn hóa - giải trí  của phường với tổng giá trị 60 triệu đồng. (Ảnh do Phường An Hải Đông cung cấp)
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng bộ phường An Hải Đông lần thứ XIV, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã khánh thành công trình sân khấu lắp ráp để tổ chức các sự kiện văn hóa - giải trí của phường với tổng giá trị 60 triệu đồng. (Ảnh do Phường An Hải Đông cung cấp)

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa trọng đại của đất nước và thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Để đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố, ngày 17-2-2020, Thành ủy ban hành Công văn số 3984-CV/TU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố xây dựng và tích cực triển khai các kế hoạch công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố trong năm 2020 như: chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập nước, 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo, đài thành phố mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, thực hiện Hướng dẫn số 369-HD/BTGTW ngày 18-2-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố.

Ông Trương Thanh, Phó phòng Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Ban Tuyên giáo đã có văn bản hướng dẫn yêu cầu các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo triển khai và tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú, bảo đảm các hoạt động diễn ra thiết thực, hiệu quả, an toàn, nghiêm túc và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và năm 2020; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”…; đồng thời tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các đợt tuyên truyền; chủ động thông tin kịp thời, khách quan, bảo đảm chất lượng, có chiều sâu.

Là quận trung tâm của thành phố - nơi có nhiều cơ quan ban ngành đóng chân, việc đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn quận Hải Châu đóng vai trò hết sức quan trọng. Bà Dương Ngọc Phượng, Phó ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 121-KH/QU về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, yêu cầu các tổ chức cơ sở trực thuộc, UBND quận, Mặt trận, hội đoàn thể quận và các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với diễn biến tình hình Covid-19 và triển khai một số nội dung cụ thể như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn và gắn với các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm của đất nước; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và làm tốt công tác tuyên truyền; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn quận tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua của các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị…

“Tính đến ngày 17-5, đã có 14/51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Hải Châu tổ chức đại hội Đảng. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước và trong đại hội, trong đó các phường, cơ quan công sở tập trung vào tuyên truyền trực quan là chủ yếu”, bà Phượng nhấn mạnh.

Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần cách mạng tiến công, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách và giải pháp xây dựng đất nước, phát triển thành phố; từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.